Dynamieken achter de implementatie van het M-decreet: Een casestudieonderzoek.

Samenvatting

Het M-decreet streeft ernaar om meer leerlingen les te laten volgen in het gewoon onderwijs en minder in het buitengewoon onderwijs. Deze implementatie brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor scholen. De Vlaamse overheid komt aan deze uitdagingen tegemoet door in te zetten op diverse professionaliseringsinitiatieven: nascholingsinitiatieven die focussen op de implementatie van het M-decreet, de (pre)waarborgregeling en competentiebegeleiding. Voorliggend onderzoek heeft als doel om de implementatie van het M-decreet door middel van casestudieonderzoek in 20 scholen (10 lagere en 10 secundaire scholen) diepgaand te bestuderen. De verkregen data werden per school (verticaal) en over de scholen heen (horizontaal) geanalyseerd. We eindigen met de beschrijving van enkele dynamieken achter de implementatie van het M-decreet. Deze werden afgetoetst aan het model van het geïntegreerd zorgbeleid en op basis hiervan stellen we een herwerkt model voor.

Geschreven op

november 2019

Auteur

OL 1.4

Referentie

SONO/2018.OL1.4/1

Download