Samenvatting meerjarenprogramma

Samenvatting

Hier vindt u een korte samenvatting van het meerjarenprogramma van SONO. Per onderzoekslijn worden ook kort de concrete activiteiten voor 2016 en 2017 verduidelijkt.

primary_education

Geschreven op

September 2016

Auteur

Coördinatie SONO

Referentie

Referentie nummer

Download