Een consortium van Vlaamse onderzoekers voor beleidsgericht onderwijsonderzoek

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) is door de Vlaamse Regering erkend als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek voor de periode 2016-2020. SONO is een samenwerkingsverband van de UGent, de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB en de Artevelde Hogeschool.

De voornaamste opdrachten van het steunpunt zijn:

  • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond thema’s die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en -evaluatie
  • Zorgen voor kennisoverdracht via onder meer rapporten en seminaries

De lange looptijd biedt het steunpunt de mogelijkheid om actievere vormen van valorisatie op te nemen en daadwerkelijk deel te laten uitmaken van de opdracht.

Het steunpunt omvat 3 thematische onderzoekslijnen:

  • De lerende
  • De leraar en de school als organisatie
  • De organisatie van het onderwijs

De 3 themalijnen vloeien voort uit de prioriteiten uit de beleidsnota onderwijs 2014-2019. Het steunpunt moet onder meer een antwoord bieden op strategische en concrete beleidsvragen inzake de evolutie van de kwaliteit, efficiëntie en rechtvaardigheid van het Vlaamse onderwijs.

onderwijsorganisatie

de lerende

Kwaliteitsvol onderwijs bieden
in functie van de lerende

Het eerste onderzoeksdomein behandelt erg uiteenlopende thema’s zoals onder andere M-decreet, spijbelpreventie en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

onderwijsorganisatie

de leerkracht

De onderwijsprofessional als centrale figuur om kwaliteitsvol onderwijs te bieden

Het tweede onderzoeksdomein handelt over de actoren die succesrijke onderwijsloopbanen moeten helpen faciliteren: scholen en onderwijsprofessionals in de ruime zin van het woord.

onderwijsorganisatie

onderwijsorganisatie

Een goede organisatie ten dienste van kwaliteitsvol onderwijs

Hier gaat de aandacht naar de financiële randvoorwaarden en prikkels. Alsook de problematiek van de (de)segregatie, en de evaluatie van de voorziene bijsturing van het inschrijvingsdecreet.

Onze partners

Publicaties