Beroepsgerichte opleidingen, algemene opleidingen en vaardigheidsontwikkeling doorheen de loopbaan

Samenvatting

In dit rapport onderzoeken we de relatie tussen het type onderwijs (beroepsgericht versus algemeen) en de (verdere) ontwikkeling van vaardigheden tijdens de loopbaan. Eerder dan te focussen op opleidingsparticipatie tijdens de loopbaan, meten we de ontwikkeling van vaardigheden op een meer directe manier. Meer concreet is onze indicator van vaardigheidsontwikkeling gebaseerd op de inschatting van de werknemer over de mate waarin hij of zij heeft bijgeleerd tijdens de uitoefening van zijn of haar job. Onze focus op deze ontwikkeling van vaardigheden biedt meerdere voordelen ten opzichte van indicatoren van levenslang leren die gebaseerd zijn op opleidingsparticipatie.

Geschreven op

maart 2020

Auteur

OL 1.7

Referentie

2019.OL1.7/2

Download