Collectief leren via samenwerking met externe (onderwijs)professionals. Eindrapport

Samenvatting

Voorliggend eindrapport rapporteert over het empirisch onderzoek op basis van meervoudige gevalsstudies. De methode is gebaseerd op een trapsgewijze verdieping van bevindingen. Voor elf schoolcases (verspreid over basisonderwijs en secundair onderwijs) werd een overzicht gemaakt van relevante schooloverstijgende samenwerking met externen i.f.v. collectief leren, vanuit de achterliggende beweegredenen en actoren. We noemen dit de brede onderzoeksfase. In zes van deze cases werd een vervolgonderzoek opgezet waarbij één betekenisvolle samenwerking in elke schoolcase werd uitgelicht op het vlak van randvoorwaarden en implicaties. In deze vervolgcases legden we ook de link naar schoolontwikkeling.

We bieden met andere woorden een tweeluik aan, met als opzet wetenschappelijke input te bezorgen over collectief leren met externe (onderwijs)professionals in verschillende reële Vlaamse schoolcontexten.

Geschreven op

augustus 2020

Auteur

OL2.2

Referentie

2020.OL2.2/1

Download