Collectief leren via samenwerking met externe professionals. Eindrapport literatuurstudie.

Samenvatting

Dit eindrapport bevat de literatuurstudie bij het SONO-onderzoek naar ‘buitenschools leren’ dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Arteveldehogeschool van september 2018 tot en met juni 2020. De focus van dit onderzoek ligt op processen van collectief leren van (leden van) schoolteams via samenwerking met partners buiten de eigen schoolorganisatie, met mogelijke individuele en collectieve uitkomsten. De centrale onderzoeksvragen zijn gericht op beweegredenen van scholen om collectieve leerprocessen aan te gaan met schoolexterne (onderwijs)professionals, op randvoorwaarden en implicaties ervan.

Geschreven op

november 2019

Auteur

OL 2.2

Referentie

SONO/2019.OL2.2/1

Download