Compensatiefinanciering in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Case studies naar de implementatie van compensatiefinanciering in Vlaanderen, Nederland, Engeland en Frankrijk

Samenvatting

In deze onderzoekslijn spitsen we de aandacht op het GOK-/SES-ondersteuningsbeleid, d.i. de extra omkadering en werkingsmiddelen die aan scholen worden toegekend in functie van leerlingenkenmerken die voornamelijk verwijzen naar de socio-economische achtergrond (SES) en etnische herkomst/thuistaal.

Vooreerst werd nagegaan hoe de sociale en etnische ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs geëvolueerd zijn sinds 2003. Vervolgens werd het onderzoek verruimd naar de onderliggende systeemdeterminanten van die ongelijkheid. Daartoe werd een internationaal vergelijkend onderzoek gevoerd op de PISA-data van 50 verschillende landen (Franck & Nicaise, 2019). Die vergelijking laat toe om het verband te leggen tussen verschillen in ongelijke onderwijsuitkomsten en verschillen in systeemkenmerken op land- of regioniveau.

In dit rapport zoomen we in op de organisatie van dat GOK-ondersteuningsbeleid op zich. We vergelijken het Vlaamse systeem met gelijkaardige mechanismen van ‘compensatiefinanciering’ in drie buurlanden: Nederland, Frankrijk en Engeland.

Geschreven op

februari 2020

Auteur

OL1.3

Referentie

2019.OL1.3/4

Download