De impact van stem-opleidingen tijdens het secundair onderwijs op school- en eerste arbeidsmarktuitkomsten

Samenvatting

In deze studie wordt onderzocht wat de impact is van STEM-opleidingen tijdens het secundair onderwijs op school- en eerste arbeidsmarktuitkomsten. Deze studie draagt op drie verschillende manieren bij aan de bestaande literatuur rond dit thema. Ten eerste is deze studie één van de eerste waarin de impact van STEM-opleidingen tijdens het secundair onderwijs op tewerkstellingskansen op een causale manier wordt onderzocht. Inderdaad, de meeste bestaande studies focussen op de impact van STEM-opleidingen op lonen. Ten tweede wordt in deze studie voor de eerste keer in de bestaande literatuur een dynamisch econometrisch model geschat. Aan de hand van dit model wordt gecontroleerd voor eventuele niet-waarneembare verschillen tussen studenten die STEM-opleidingen hebben doorlopen en studenten die niet-STEM-opleidingen hebben doorlopen in het secundair onderwijs. Ten derde is deze studie de eerste waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen het directe en het indirecte effect van STEM-opleidingen op latere arbeidsmarktuitkomsten. Het directe effect is te wijten aan het ‘rechtstreekse’ effect van STEM-opleidingen op latere arbeidsmarktuitkomsten, terwijl het indirecte effect te wijten is aan het effect van STEM-opleidingen op schooluitkomsten, die op hun beurt een effect hebben op arbeidsmarktuitkomsten. Een onderscheid maken tussen het directe en het indirecte effect van STEM-opleidingen is belangrijk, gezien deze studie aantoont dat het volgen van STEM-opleidingen in het secundair onderwijs leidt tot betere schooluitkomsten, met name minder vertraging, minder afstromen en meer gekwalificeerd uitstromen uit zowel het secundair als het tertiair onderwijs. Met betrekking tot arbeidsmarktuitkomsten toont deze studie een positief effect aan van STEM-opleidingen op tewerkstellingskansen na schoolverlaten, dat wordt gedreven door zowel het directe, ‘rechtstreekse’ effect van STEM-opleidingen als door het indirecte effect via verbeterde schooluitkomsten.

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL1.7

Referentie

2020.1.7/1

Download