De klassamenstelling in het eerste jaar secundair onderwijs

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de klassamenstellingen in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen aan de hand van de LiSO-gegevens (schooljaar 2013-2014). Er wordt onder andere onderzocht of de klassen eerder homogeen dan wel heterogeen samengesteld zijn op basis van de aanvangsprestaties. Daarnaast worden ook de effecten van de klassamenstelling op de leerlingen onderzocht. We bekijken daarbij drie leerlingresultaten: (1) wiskundeprestaties, (2) academisch zelfconcept en (3) schoolwelbevinden. Bovendien onderzoeken we ook of de effecten van de klassamenstelling op de leerlinguitkomsten anders zijn voor bepaalde groepen van leerlingen (differentiële effecten).

Geschreven op

september 2017

Auteur

Onderzoekslijn 1.1

Referentie

2017.OL1.1/14

Download