De leraar van de 21ste eeuw: drie onderzoeksrapporten

Samenvatting

De hoofddoelstellingen van dit SONO-onderzoek als geheel zijn om (a) de maatschappelijke ontwikkelingen te identificeren die een invloed uitoefenen op de toekomst van het Vlaamse onderwijs, (b) in kaart te brengen welke verwachtingen Vlaamse onderwijsbetrokkenen koesteren ten aanzien van de leraar in de 21ste eeuw, en (c) na te gaan in welke mate Vlaamse leraren bereid zijn om de gestelde verwachtingen te realiseren. Hiertoe werden drie studies uitgevoerd. U vindt de bundeling van rapporten met betrekking tot deze drie studies hier.

Geschreven op

november 2019

Auteur

OL 2.1

Referentie

SONO/2019.OL2.1/1-2-3

Download