De meerwaarde van hoger onderwijs. Een analyse van de arbeidsmarktintrede van Vlaamse schoolverlaters

Samenvatting

Met behulp van de gekoppelde schoolverlatersdata analyseerden we de verschillen in de arbeidsmarktposities van schoolverlaters naargelang onderwijsniveau voor twee Vlaamse schoolverlaterscohorten, en gingen we in bijzonder na hoe de verschillende diploma’s hoger onderwijs ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het secundair onderwijs presteren. De cijfers voor de schoolverlaterscohorten 2008 en 2011 sluiten aan bij de globale tendens van een toename van het scholingsniveau, met name neemt tussen beide cohorten het aandeel laaggeschoolden af en het aandeel middengeschoolden toe. Bij die laatste categorie stromen bovendien meer jongvolwassenen door naar hoger onderwijs, maar dit resulteert niet in een fundamentele toename in het aandeel schoolverlaters met een hogeronderwijsdiploma.
Met deze studie bekijken we gebruik makend van betrouwbare populatiegegevens de
arbeidsmarktkansen van hogergeschoolde schoolverlaters in Vlaanderen. We vergelijken hen met midden- en lagergeschoolden, we vergelijken op het vlak van verschillende arbeidsmarktindicatoren en we maken die vergelijking niet alleen onmiddellijk na schoolverlaten, maar toetsen de onderwijsverschillen evenzeer na enkele jaren op de arbeidsmarkt.

Geschreven op

maart 2019

Auteur

OL 1.7

Referentie

Referentie nummer

Download