Deeltijds beroepsgericht onderwijs en de overgang van school naar werk: een dynamische analyse.

Samenvatting

Deze studie meet de impact van het instromen in deeltijds beroepsgericht secundair onderwijs in Vlaanderen met betrekking tot gekwalificeerde uitstroom en eerste arbeidsmarktuitkomsten. Ze draagt bij tot de internationale wetenschappelijke literatuur door een dynamisch econometrisch model te schatten, waarbij opeenvolgende onderwijs- en arbeidsmarktuitkomsten gemodelleerd worden en gecontroleerd wordt voor niet-waarneembare verschillen tussen scholieren die al dan niet instromen in deeltijds beroepsgericht secundair onderwijs. In lijn met de eerdere, internationale literatuur wordt gevonden dat scholieren die instromen in de leertijd sneller werkzaam zijn na het schoolverlaten en sneller een vast contract bemachtigen (in vergelijking met verder gelijkaardige scholieren). Daar staat tegenover dat na het starten in de leertijd er vaker ongekwalificeerde uitstroom is. Beide effecten worden niet teruggevonden voor het instromen in een DBSO-opleiding (deeltijds beroepssecundair onderwijs).

Geschreven op

januari 2019

Auteur

OL 1.7

Referentie

2018.OL1.7/3

Download