Effecten van interventies ten aanzien van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten onderzocht. Een systematische literatuurstudie.

Samenvatting

Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen gekwalificeerd de eindmeet halen, is een van de prioriteiten in de beleidsbrief van Minister Crevits. Dit engagement resulteerde in de conceptnota ‘Samen tegen schooluitval’, een initiatief van de Vlaamse ministers van Onderwijs, Welzijn en Werk met als doel het aantal vroegtijdig schoolverlaters en spijbelende leerlingen te verminderen en zo het leerrecht te garanderen (Crevits, Vandeurzen, & Muyters, 2015). Met dit initiatief wordt verder gebouwd op de lange reeks proefprojecten en gerichte onderzoeken opgezet om vat te krijgen op de spijbelproblematiek. Dat gebeurt tegen een achtergrond waarbij ondanks alle genomen maatregelen het aantal geregistreerde problematische afwezigheden jaar na jaar blijft toenemen (AGODI, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). De vraag dringt zich dan ook op langs welke weg het Vlaams spijbelbeleid het preventief en geïntegreerd beleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten verder kan optimaliseren. Om die vraag te beantwoorden onderzoeken we binnen het kader van Onderzoekslijn 1.2 drie zaken. Ten eerste trachten we aan de hand van een grondige literatuurstudie en bevraging van experts een overzicht te krijgen van de randvoorwaarden voor het opzetten, implementeren en uitvoeren van een geïntegreerd zorgbeleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. Onderhavig rapport is daarvan het eerste resultaat. In de bestaande literatuur gingen we op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke interventies en programma’s worden er in andere landen en regio’s toegepast? Welke werken (niet) en vooral waarom?

Op deze website vindt u momenteel een beleidssamenvatting van de paper. De volledige paper kan opgevraagd worden bij de auteurs.

Geschreven op

december 2017

Auteur

OL1.2

Referentie

SONO/2017.OL1.2/2

Download