Effecten van onderwijsvormen op schoolse betrokkenheid.

Samenvatting

Deze studie onderzoekt of bepaalde onderwijsvormen gekenmerkt worden door een hogere mate van inzet bij de leerlingen dan andere onderwijsvormen. In de wetenschappelijke literatuur wordt deze inzet ‘schoolse betrokkenheid’ genoemd. Schoolse betrokkenheid omvat een geheel van attitudes en gedragingen die een indicatie zijn van deze onderliggende betrokkenheid. Vaak wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen gedragsmatige betrokkenheid en emotionele betrokkenheid. De internationale literatuur vermeldt een aantal hypotheses over de relatie tussen de verwijzing naar specifieke onderwijsvormen en de betrokkenheid van de leerlingen. Er is echter weinig empirisch onderzoek dat deze hypotheses ook toetst. Dit rapport komt hieraan tegemoet.

Geschreven op

april 2019

Auteur

OL1.1

Referentie

SONO/2019.OL1.1/6

Download