Equity funding of schools: What do we learn from the literature about its effectiveness?

Samenvatting

De meeste rijke landen hebben tegenwoordig één of andere vorm van schoolfinanciering die gelijkt op het Vlaamse GOK-ondersteuningsbeleid. We bestudeerden dit onder de noemer ‘equity funding policies’, dit is extra financiering die scholen moet toelaten om de invloed van sociaal-economische of etnische verschillen tussen leerlingen op hun onderwijskansen (deels) weg te werken. Ondanks die equity funding blijft de ongelijkheid in onderwijskansen hardnekkig voortbestaan. Hierdoor gaan soms zelfs stemmen op om ze terug te schroeven, wat paradoxaal is in een tijd van toenemende maatschappelijke ongelijkheden. Eerder dan terug te schroeven zou men volgens de internationale evaluatieliteratuur oplossingen kunnen zoeken in vijf richtingen: (1) De bredere sociale context en inegalitaire onderwijsstructuren aanpakken; (2) Matteüseffecten in de basisfinanciering van scholen wegwerken; (3) Een meer efficiënte aanwending van de extra middelen bevorderen door verdeskundiging van schoolteams; (4) Een meer nauwkeurige doelgroepafbakening; en (5) voldoende monitoring- en evaluatiemechanismen.

Geschreven op

januari 2018

Auteur

OL 1.3

Referentie

SONO/2017/1.3/2

Download