Evaluatie & diversiteit in het basis- en secundair onderwijs. Eindrapport

Samenvatting

Het voorliggend document vormt het eindrapport waarin de bevindingen van de drie deelstudies getrianguleerd worden. In het eerste hoofdstuk wordt de doelstelling en het opzet van het onderzoek kort geschetst. Het tweede hoofdstuk geeft de fasering weer van het onderzoek en de methodologie die hierbij gehanteerd werd. In een derde hoofdstuk worden de resultaten toegelicht die voortvloeien uit de triangulatie van de drie deelstudies. Dit hoofdstuk wordt afgerond met een samenvatting aan de hand van de centrale onderzoeksvragen. In de discussie, hoofdstuk IV, worden de bevindingen teruggekoppeld naar de opzet van dit onderzoek. Het discussieluik vormt de aanzet tot het formuleren van de beleidsaanbevelingen die na te lezen zijn in het vijfde en laatste hoofdstuk van dit rapport.

Geschreven op

juni 2020

Auteur

OL1.6

Referentie

2020.OL1.6/2

Download