Evaluatie van dubbele contingentering: Impact op schoolsamenstelling en schoolse segregatie bij instappers in het kleuteronderwijs.

Samenvatting

Het systeem van dubbele contingentering werd in het schooljaar 2012-2013 ingevoerd door middel van het inschrijvingsdecreet met als doel een evenredigere verdeling van indicator- (de eerder kansarme) en niet-indicatorleerlingen (de eerder kansrijke leerlingen) in scholen te verkrijgen. Het decreet had een eerste impact op de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014. Dit rapport geeft een evaluatie van dit systeem op de schoolsamenstelling en schoolsegregatie in het Nederlandstalig onderwijs. Hierbij concentreren we ons op de LOP-werkingsgebieden, omdat dubbele contingentering hier verplicht is voor het basisonderwijs en het eerste jaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. We beperken ons in de analyses tot de instappers (i.e. de leerlingen voor wie de ouders een eerste schoolkeuze maken) in het gewoon kleuteronderwijs.

Geschreven op

februari 2018

Auteur

OL3.2

Referentie

SONO/2018.OL3.2/1

Download