Extra middelen, meer gelijke onderwijskansen? De effectiviteit van de compensatiefinanciering voor scholen met leerlingen uit kansengroepen onder de loep.

Samenvatting

De focus van dit artikel bestaat erin dat scholen bijkomende middelen ontvangen naargelang het aandeel leerlingen uit sociaal kwetsbare milieus. Het geïntegreerd ondersteuningsbeleid is sinds 2002 veelvuldig bijgestuurd, waarbij ook de terminologie meerdere keren is gewijzigd. Daarom hanteren we in dit artikel drie verschillende termen om de verschillende maatregelen aan te duiden. Met ‘geïntegreerd ondersteuningsbeleid’ verwijzen we naar het beleid in het gewoon basis- en secundair onderwijs tussen 2002 en 20121. Het ‘SES-beleid’ verwijst naar het beleid dat sinds 2012 bestaat in het gewoon basisonderwijs. De ‘compensatiefinanciering’ is tot slot een generieke benaming die alle financiële maatregelen in functie van gelijke onderwijskansen omvat. Aan de hand van bestaande evaluaties trachten we een overzicht te geven van de effectiviteit van de compensatiefinanciering, met name in het gewoon basisonderwijs. Vervolgens wordt nagedacht over de geconstateerde knelpunten in de compensatiefinanciering en over de doeltreffendheid van een aantal recent doorgevoerde bijsturingen ervan.

Op deze website vindt u momenteel een beleidssamenvatting van de paper. De volledige paper kan opgevraagd worden bij de auteurs.

Geschreven op

januari 2017

Auteur

OL1.3

Referentie

SONO/2017.OL1.3/1

Download