Gedeeld leiderschap en strategisch personeelsbeleid in scholen

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvraag uit het meerjarenprogramma van onderzoekslijn 2.3: ‘Wie neemt een leidinggevende rol op voor de strategische planning en het personeelsbeleid in Vlaamse scholen?’. Meer bepaald wordt in dit rapport ingegaan op hoe scholen verantwoordelijkheden delen op het vlak van strategische planning en personeelspraktijken en zal inzicht geboden worden in de manier waarop opportuniteiten gecreëerd worden voor gedeeld leiderschap in scholen. Tot slot wordt in dit rapport ook nagegaan in welke mate het delen van verantwoordelijkheden en het creëren van opportuniteiten verschillend is tussen excellent en matig strategische scholen op het vlak van personeelsbeleid.

Geschreven op

mei 2020

Auteur

OL2.3

Referentie

2020.OL2.3/1

Download