Gelijke onderwijskansen in basisonderwijs en secundair onderwijs. Verkenning van het beleid en de aanwending van lestijden/uren-leraar

Samenvatting

Deze studie bouwt gedeeltelijk verder op een kwalitatieve studie, uitgevoerd door Juchtmans, Smet en De Witte (in press) die op basis van een aantal interviews in scholen in het basisonderwijs diepere inzichten verwierf in hoe het gelijke onderwijskansen-beleid leeft in een basisschool. Concreet hanteert voorliggende studie een kwantitatieve aanpak die erop gericht is om de resultaten in de kwalitatieve studie verder te generaliseren in het gewoon basisonderwijs. In dezelfde beweging, en op basis van een parallelle onderzoeksopzet, zal deze studie ook een eerste verkenning uitvoeren van het GOK-beleid in het gewoon secundair onderwijs. Op basis van een steekproef van 86 scholen in het gewoon basisonderwijs en 83 scholen in het gewoon secundair onderwijs werd het, respectievelijk, SES-beleid en GOK-beleid van de scholen in kaart gebracht.

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL3.1

Referentie

2020.OL3.1/1

Download