GOK-omkadering in het basisonderwijs. Evaluatie van het nieuwe systeem

Samenvatting

In dit rapport onderzoeken we of de introductie van het nieuwe financieringsmechanisme in het schooljaar 2012-2013 geleid heeft tot een meetbare impact op een aantal onderwijstuitkomsten, zoals schoolse vertraging en doorstroom naar het secundair onderwijs. Om na te gaan of de implementatie van het nieuwe systeem een impact heeft gehad op deze onderwijsuitkomsten, maken we gebruik van bestaande administratieve databanken die ter beschikking gesteld werden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De gegevens hebben betrekking op vier schooljaren voor en vier schooljaren na de start van het nieuwe systeem.

Geschreven op

februari 2020

Auteur

OL3.1

Referentie

2019.OL3.1/2

Download