Hefbomen voor de realisatie van een meer inclusief onderwijssysteem: schoolleiderschap en professionaliseringsinitiatieven

Samenvatting

In dit rapport rapporteren we over meer diepgaande analyses voortbouwend op de casestudies omschreven in een eerder rapport (SONO/2018.OL4/1) dat in het kader van de evaluatie van het M-Decreet werd opgezet. De resultaten kunnen richtinggevend zijn voor de plannen van de Vlaamse regering om het M-Decreet af te schaffen en te vervangen door een begeleidingsdecreet voor leerlingen met zorgnoden (Vlaamse Regering, 2019).

Meer specifiek heeft dit onderzoek als doel om achterliggende processen en mechanismen achter de implementatie van een meer inclusief onderwijssysteem te ontrafelen.

Geschreven op

februari 2020

Auteur

OL1.4

Referentie

2020.OL1.4/3

Download