Helpt talenbeleid taalgrenzen verleggen? Syntheserapport

Samenvatting

Deze publicatie brengt verslag uit van vier jaar onderzoek naar de implementatie van talenbeleid in Vlaamse lagere en secundaire scholen dat liep binnen het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). Het project werd uitgevoerd door medewerkers van het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

Met de publicatie willen we onze inzichten delen met alle partners uit het Vlaamse onderwijsveld die op de een of andere manier betrokken zijn bij de uitwerking van een schooltalenbeleid. Drie doelstellingen stonden centraal:

1) inzicht verwerven in de diversiteit aan taalstimulerende maatregelen van scholen;
2) nagaan welke factoren de implementatie van de genomen maatregelen beïnvloeden;
3) de effecten van die maatregelen op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen in kaart brengen.

Dit rapport biedt een overzicht van het theoretisch kader, de onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten. Het bevat ook concrete aanbevelingen voor toekomstig onderwijsbeleid en –praktijk. Deze publicatie is een synthese van vier uitgebreidere deelrapporten (Vanbuel, Vandommele & Van den Branden, 2018; 2019; 2019; 2020).

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL1.5

Referentie

2020.OL1.5/5

Download