Het aanbod en de kwaliteit van werkleerplekken voor duaal leren. Een onderzoek naar de determinanten.

Samenvatting

In dit rapport onderzoeken we het aanbod en de kwaliteit van werkleerplekken in Vlaanderen. We verspreidden hiertoe, in samenwerking met Unizo, Voka en SYNTRA Vlaanderen, een vragenlijst onder de Vlaamse werkgevers. In deze vragenlijst onderzoeken we het huidig aantal werkleerplekken, alsook het potentieel aantal werkleerplekken. Daarnaast gaan we dieper in op de kwaliteit van de werkleerplekken, benaderd aan de hand van het leerpotentieel (Nikolova, Van Ruysseveldt, De Witte, & Syroit, 2014) en de trainingsintensiteit (Smits, 2005). Tot slot, onderzoeken we de determinanten van beide aspecten (aanbod en kwaliteit). We kijken hierbij naar de motieven die de werkgever drijven tot het aanbieden van werkleerplekken, de specificiteit van de opleiding, de opleidingscultuur en enkele andere bedrijfskenmerken, namelijk de bedrijfsgrootte, de sector, de bedrijfslocatie (provincie) en verwachte evolutie van de economische activiteit. Bij de motieven maken we een onderscheid tussen drie bekende motieven, namelijk het filantropisch motief,1 het productiemotief en het investeringsmotief.2 De vergaarde data werden geanalyseerd op basis van beschrijvende statistieken en regressieanalyses.

Geschreven op

juli 2018

Auteur

OL1.7

Referentie

SONO/2017.OL1.7/2

Download