Het aantrekken en behouden van leraren in een grootstedelijke context

Samenvatting

Het voorliggende rapport is samengesteld uit verschillende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk behandelt het achterliggende theoretisch kader van dit onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de gehanteerde onderzoeksmethoden. Hoofdstukken 3 tot en met 5 rapporteren over de resultaten per groep factoren, namelijk de contextfactoren, de werkcondities en de individuele factoren. Hoofdstuk 6 bevat een conclusie per onderzoeksvraag. Tot slot worden naar aanleiding van dit onderzoek ook beleidsaanbevelingen in dit laatste hoofdstuk gerapporteerd.

Geschreven op

augustus 2020

Auteur

OL2.7 / Vrije ruimte

Referentie

2020.vrijeruimte/1

Download