Hoe basisscholen werken aan gelijke onderwijskansen na het nieuwe omkaderingssysteem (2012). Een kwalitatieve studie naar het aanwendingsbeleid- en praktijk van Vlaamse basisscholen

Samenvatting

In deze studie staat de vraag centraal hoe scholen met dit nieuwe systeem omgaan en hoe ze binnen dit nieuwe systeem hun (SES-)lestijden aanwenden. Aanwending wordt daarbij breed opgevat. Ze betreft niet alleen de verdeling van de lestijden, maar ook de (formele) plaats en conceptualisering van gelijke onderwijskansen op school (beleid) en de concrete operationalisering ervan (praktijken). Volgende vragen stonden daarbij centraal. Welke keuzes maken scholen als ze hun lestijden verdelen en praktijken ontwikkelen, en vanuit welke visie op gelijke onderwijskansen doen ze dit? En hoe beleven en evalueren de betrokkenen deze praktijken?

Deze studie staat niet alleen. Naast deze studie met een kwalitatief opzet (zie verder), is er een kwantitatieve studie met dezelfde vraagstelling (Tierens e.a., 2020) en een synthesedocument (Smet e.a., 2020) met een overkoepelende samenvatting van de resultaten van deze twee complementaire SONO-rapporten.

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL3.1

Referentie

2019.OL3.1/1

Download