Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen
geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden.

Samenvatting

In dit rapport vergelijken we zelfgerapporteerde gegevens over spijbelen afkomstig uit het onderzoek ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’ van het schooljaar 2016-2017 (in het vervolg van dit rapport afgekort als LISO) met de administratieve databank over afwezigheden van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (in het vervolg van dit hoofdstuk benoemd als DISCIMUS). Het gaat hier om de analyse van unieke data waarbij voor dezelfde leerlingen spijbelen op twee manieren (zelfgerapporteerd vs. administratief geregistreerd) verzameld werden. Dat laat ons toe van te onderzoeken (1) in welke mate zelfgerapporteerde gegevens over spijbelen en administratieve gegevens van problematische afwezigheden hetzelfde gedrag meten en (2) of het spijbelen van bepaalde types spijbelaars en/of bepaalde sociale groepen (het geslacht, de GOK-indicatoren, de onderwijsvorm en de leeftijd) in de administratieve data over problematische afwezigheden onder- of overschat wordt.

Geschreven op

april 2019

Auteur

OL1.2

Referentie

SONO/2018.OL1.2/2

Download