Kostenbeheersing in het secundair onderwijs. Een onderzoek naar goede praktijken.

Samenvatting

Verschillende secundaire scholen besteden reeds op structurele wijze aandacht aan het voeren van een kosten(beheersend) beleid. In dit onderzoek wordt via de bespreking van tien case studies nagegaan welk beleid en welke praktijken scholen toepassen om schoolkosten te beheersen. In deze tien cases en in de verkennende gesprekken kwamen drie aspecten naar voor als belangrijke pijlers van een kostenbeleid. Deze drie pijlers zijn: sensibilisering van het schoolpersoneel, duidelijke communicatie met ouders rond facturen, en engagement tot kostenbeheersing. Doorheen al deze drie aspecten dient echter ook een doelgroepenbeleid gedefinieerd te worden. Naast het bespreken van de goede praktijken, die als inspiratiebron kunnen dienen voor andere scholen, formuleren we in het laatste deel van dit rapport een aantal beleidsaanbevelingen voor de verschillende onderwijsactoren.

Geschreven op

mei 2019

Auteur

Vrije Ruimte SONO

Referentie

SONO/VrijeRuimte/2017

Download