Leeftijd of leerjaar? Discontinuïteit in de evolutie van niet-cognitieve uitkomsten in de eerste graad secundair onderwijs

Samenvatting

Dit rapport kadert binnen het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). Dit steunpunt omvat drie onderzoeksdomeinen, waarvan één betrekking heeft op de schoolloopbanen van leerlingen (themalijn 1: de lerende). Het onderzoek ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’, kortweg het LiSO-project, maakt deel uit van deze themalijn 1. Het brengt de wijze waarop leerlingen het secundair onderwijs doorlopen in kaart en identificeert verklarende factoren.

We rapporteren over een verdere verkenning van de gekende daling in niet-cognitieve uitkomsten van normaalvorderende leerlingen in de eerste graad secundair onderwijs. Ons onderzoek stelt de vraag of deze daling in onder meer motivatie en schoolwelbevinden puur gerelateerd is aan de leeftijd van leerlingen, of ook aan het leerjaar waarin ze zitten (en dus: aan een extra jaar schoollopen en alles wat daarbij hoort). Voor de analyses werd gebruik gemaakt van gegevens uit de LiSO-leerlingvragenlijsten die afgenomen werden op het einde van het eerste leerjaar secundair onderwijs en op het einde van het tweede leerjaar secundair onderwijs.

Geschreven op

januari 2020

Auteur

OL1.1

Referentie

2020.OL1.1/7

Download