Literatuurstudie: Evaluatie & diversiteit

Samenvatting

Het hoeft geen betoog meer dat elke school in Vlaanderen vandaag in vele opzichten divers is. De gepercipieerde en feitelijk toegenomen diversiteit (M-decreet, vluchtelingcrisis, migratie, toenemende cijfers op vlak van kinderarmoede, …) stelt directies en leerkrachten voor uitdagingen. Dit is ook zo op het vlak van hun evaluatiebeleid en –praktijk. Deze literatuurstudie heeft als doel om een referentiekader aan te bieden van waaruit de huidige stand van zaken verklaard kan worden met betrekking tot evaluatiebeleid en –praktijk en hoe diversiteit hierbinnen een plaats krijgt. Het voorgestelde referentiekader vertrekt vanuit een holistisch perspectief waarbij ‘evaluatie’ niet als een losstaand gegeven bekeken wordt, maar in relatie gezien wordt met andere domeinen van de samenleving.

Geschreven op

januari 2018

Auteur

OL 1.6

Referentie

SONO/2017/OL1.6/2

Download