Onderwijsvormen en schoolse prestaties

Samenvatting

In het Vlaamse secundair onderwijs zijn er vier onderwijsvormen: het algemeen secundair onderwijs (aso), het technisch secundair onderwijs (tso), het beroepssecundair onderwijs (bso) en het kunstsecundair onderwijs (kso). Onderzoek naar de effecten van tracks (onderwijsvormen in Vlaanderen) op schoolse prestaties van leerlingen in Vlaanderen is vereist om na te gaan of deze de ongelijkheid tussen leerlingen versterken. Als tracks namelijk deze ongelijkheid versterken, dan verwachten we dat tracks met een instroom van initieel sterker presterende leerlingen ook meer leerwinst maken. Hiervoor moet de gemiddelde leerwinst per track vergeleken worden. Eventuele verschillen in leerwinst tussen tracks zijn dan wel mogelijk toe te schrijven aan verschillen in instroom van leerlingen. Daarom moet ook onderzocht worden of er effecten zijn van tracks op vergelijkbare leerlingen die in verschillende tracks zitten. Dit onderzoek gaat hier op in. Voor dit onderzoek gebruiken we de gegevens van het onderzoek ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’ (LiSO-project).

Op deze website vindt u momenteel een beleidssamenvatting van de paper. De volledige paper kan opgevraagd worden bij de auteurs.

Geschreven op

december 2017

Auteur

Onderzoekslijn 1.1

Referentie

SONO/2017.OL1.1/12

Download