Onderwijsvormen en werkeloosheid

Samenvatting

In het Vlaamse secundair onderwijs zijn er vier onderwijsvormen: het algemeen secundair onderwijs (aso), het technisch secundair onderwijs (tso), het beroepssecundair onderwijs (bso) en het kunstsecundair onderwijs (kso). Bij beleidsmakers is er discussie over mogelijke effecten van deze onderwijsvormen op de ontwikkeling van vaardigheden voor het functioneren op de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de effecten van tracks op de langetermijnloopbaan van leerlingen in Vlaanderen is vereist om na te gaan of deze de ongelijkheid tussen leerlingen versterken. Als tracks namelijk deze ongelijkheid versterken, dan verwachten we dat tracks met een instroom van initieel sterker presterende leerlingen ook meer kans hebben op werk. Hiervoor moet de gemiddelde kans op werk per track vergeleken worden. Eventuele verschillen in kans op werk tussen tracks zijn dan wel mogelijk toe te schrijven aan verschillen in instroom van leerlingen. Daarom moet ook onderzocht worden of er effecten zijn van tracks op vergelijkbare leerlingen die in verschillende tracks zitten. Verder onderzoeken we of de effecten van tracks veranderen over de loopbaan heen.

Op deze website vindt u momenteel een beleidssamenvatting van de paper. De volledige paper kan opgevraagd worden bij de auteurs.

Geschreven op

januari 2018

Auteur

Onderzoekslijn 1.1

Referentie

2018.OL1.1/09

Download