Percepties van schoolteamleden uit het gewoon onderwijs over de implementatie van het M-Decreet

Samenvatting

Het M-Decreet lijkt sinds de invoering heel wat gevoelens van onmacht bij schoolpersoneelsleden uit te lokken. In dit rapport rapporteren we over het grootschalige survey onderzoek dat in het kader van de evaluatie van het M-Decreet werd opgezet. De resultaten kunnen richtinggevend zijn voor de plannen van de Vlaamse regering om het M-Decreet af te schaffen en te vervangen door een begeleidingsdecreet voor leerlingen met zorgnoden (Vlaamse Regering, 2019).

Geschreven op

maart 2020

Auteur

OL 1.4

Referentie

2019.OL1.4/2

Download