Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief: eindrapport

Samenvatting

Het voorliggende onderzoeksrapport is opgebouwd aan de hand van 4 onderdelen. Ten eerste wordt de aanleiding, het doel en de aanpak binnen dit onderzoek beknopt gekaderd in een algemene inleiding (deel I). In deel II van dit rapport worden de belangrijkste onderzoeksresultaten overschouwd aan de hand van enkele overkoepelende thema’s waaruit een aantal aanbevelingen voor het beleid en de praktijk vloeien die in deel III besproken worden. Ten slotte sluit dit rapport af met een 4de deel waarin de onderzoeksresultaten per onderzoeksrapport worden samengevat. Naast dit eindrapport wordt ook een inspiratierapport en online reflectietool uitgewerkt aan de hand waarvan inspirerende voorbeelden op het vlak van het voeren strategisch personeelsbeleid worden aangereikt.

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL2.3

Referentie

2020.OL2.3/5

Download