Presentaties SONO-studiedag

Samenvatting

Op 4 oktober 2018 ging in Gent onze eerste SONO-studiedag ‘Het belang van schoolbeleid voor de leerling, de leerkracht en de onderwijsorganisatie‘ door.

We begonnen de dag met twee keynotes:

  • Kenmerken van en uitdagingen voor een sterk schoolbeleid (Prof. Geert Devos)
  • Het referentiekader voor onderwijskwaliteit: van sterk wetenschappelijk onderzoek naar een krachtig schoolbeleid (Lieven Viaene).

Daarna vonden er verschillende workshops plaats:

  • Het belang van schoolbeleid voor taalstimulering, evaluatie en M-decreet
  • Het onderwijs van de toekomst: teamteaching
  • Onderwijsvormen en cognitieve uitkomsten
  • Spijbelen, binding en beleid: enkele beschouwingen
  • Personeelsbeleid vanuit schoolperspectief
  • De effectiviteit van het Vlaamse gelijke onderwijskansenbeleid

U kan deze presentaties van deze studiedag downloaden.

Geschreven op

oktober 2018

Auteur

Coördinatie SONO

Referentie

/

Download