Preventie van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. Eindrapport

Samenvatting

Primair objectief van dit onderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van het Steunpunt
Onderwijs Onderzoek is bij te dragen aan het optimaliseren van een preventief en
geïntegreerd beleid rond spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. Daarbij ambiëren we om zoveel mogelijk gegevens samen te brengen die de voorwaarden, hinderpalen,
uitdagingen, opportuniteiten en ‘good practices’ van een effectief preventiebeleid rond
spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten documenteren. De gegevens die we gebruiken zijn afkomstig uit de bestaande literatuur, de administratieve databanken van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming, PISA-data (2012), LISO-data (2017) en observaties in scholen en lokale samenwerkingsverbanden (Lokaal OverlegPlatform, flankerend onderwijsbeleid van de steden en gemeenten) gekoppeld aan diepte-interviews met schooldirecteurs, leerlingenbegeleiders, experten en andere stakeholders. De kern van dit multi-method onderzoek situeert zich op het vlak van scholen, maar is ingebed in een breder onderzoekskader dat aandacht heeft voor de situering van de Vlaamse onderwijscontext en verdiepend onderzoek naar registratiegegevens en de wijze waarop men er dient mee om te gaan.

Geschreven op

juli 2019

Auteur

OL1.2

Referentie

2019.OL1.2/2

Download