Review Inclusief onderwijs

Samenvatting

Onderzoek naar inclusief onderwijs staat reeds lang op de onderzoeksagenda. Inclusief onderwijs – in zijn veelheid aan facetten – is dan ook veelvuldig onderwerp van onderzoek. Het is daarom zinvol om een stand van zaken over dit onderwerp op te maken. Voor dit rapport gingen we op zoek naar overzichtsstudies (in het Engels: Review) die bestaande literatuur rond een onderwerp dat verband houdt met inclusief onderwijs systematisch samenbrengt. We richten ons daarbij tot overzichtsstudies waarin systematisch databases werden doorzocht, gebruik makend van zoektermen en criteria die helder omschreven werden.

Dit rapport geeft een overzicht van deze vijf overkoepelende thema’s. Vier thema’s verwijzen naar inhoudelijke thema’s over inclusief onderwijs, namelijk (1) attitudes ten aanzien van inclusief onderwijs, (2) professionele ontwikkeling van leraren gericht op de realisatie van inclusief onderwijs, (3) praktijken die inclusief onderwijs in de hand werken, en (4) participatie van alle leerlingen op sociaal en academisch vlak. Daarnaast identificeerden we een vijfde thema waarbinnen we bezorgdheden rond onderzoek naar inclusief onderwijs bundelen.

Geschreven op

februari 2018

Auteur

Onderzoekslijn 1.4

Referentie

SONO/2017.OL1.4/3

Download