Sociale keuzeverschillen bij de overgang van de tweede naar de derde
graad secundair onderwijs

Samenvatting

Dit rapport is een eerste rapport naar sociale verschillen in onderwijskeuzes. In dit rapport maken we enerzijds een grondige beschrijving van de onderzoekspopulatie die we voor deze analyses gebruiken, in het bijzonder bekijken we de overgang die de leerlingen van de LiSO-steekproef maken na de tweede graad secundair onderwijs. Vervolgens analyseren we de mate waarin sociale verschillen zich in de onderwijskeuze na de tweede graad blijken voor te doen.

Geschreven op

november 2019

Auteur

OL 1.1

Referentie

SONO/2019.OL1.1/8

Download