Sociale verschillen in vaardigheidsniveaus bij leerlingen die dezelfde studierichting volgden

Samenvatting

Gebruik makend van LiSO-data, analyseren we in deze studie de mate waarin zich verschillen voordoen in twee academische vaardigheidsniveaus (wiskunde en lezen), voor leerlingen die het zesde leerjaar succesvol afronden. Heel wat onderzoek liet reeds zien dat de sociaaleconomische achtergrond van leerlingen een van de meer belangrijke factoren is die onderwijsprestaties van leerlingen beïnvloedt, niet alleen op individueel niveau, maar ook op schoolniveau. Het is evident dat curriculumverschillen bijdragen tot prestatieverschillen. In het Vlaams onderwijssysteem omschrijven studierichtingen in belangrijke mate welke kennis en vaardigheden leerlingen verwacht worden te verwerven. Het is op dat punt dat de analyses in deze nota zich onderscheiden, door naast het individueel en schoolniveau, tevens het niveau van de studierichtingen expliciet mee te nemen in de analyse.

Geschreven op

oktober 2020

Auteur

OL1.1

Referentie

2020.OL1.1/14

Download