Specific interventions in equity funding. A Review of Policy Interventions

Samenvatting

Het aanbieden van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen staat hoog op de beleidsagenda in diverse landen en regio’s. Dit rapport is het resultaat van een systematische internationale literatuurstudie en geeft een gestructureerd overzicht weer van de effecten van enkele gangbare beleidsmaatregelen. Deze review van internationale literatuur heeft een scherpe focus op (1) specifieke interventies gericht op het bevorderen van gelijke onderwijskansen én op (2) studies die via experimenten of quasi-experimenten toelaten om causale effecten te meten. We splitsen de bestudeerde beleidsmaatregelen op in interventies gericht op scholen (nl. verkleinen van de klasgrootte, duur van onderwijsprogramma’s, extra financiering voor ICT, bijkomende financiering voor scholen met kansarme leerlingen), leerkrachten (nl. verbeterde werkomstandigheden en prestatiegerichte verloning) en leerlingen (nl. voucherprogramma’s en voorwaardelijke betalingsprogramma’s). Voor elk van deze interventies overlopen we, op basis van de eerdere wetenschappelijke literatuur, de oorzakelijke effecten die ze hebben op onderwijsuitkomsten en hun impact op gelijke onderwijskansen. Hierbij moet wel worden aangestipt dat de meeste literatuur uit het buitenland komt, wat niet altijd een 1-op-1 vertaling mogelijk maakt naar ons Vlaams onderwijsstelsel. Desalniettemin kan buitenlandse evidentie ons wel inspiratie aanreiken over interventies die bewezen hebben al dan niet te werken.

Geschreven op

November 2017

Auteur

OL3.1

Referentie

SONO/2017.OL3.1/2

Download