Strategisch personeelsbeleid in scholen. Inspiratierapport

Samenvatting

In dit rapport bundelen we op basis van een caseonderzoek enkele inspirerende praktijken omtrent strategisch personeelsbeleid uit het basis- en secundair onderwijs, die mogelijk nuttig zijn voor verschillende onderwijsactoren. Deze praktijken worden als positief ervaren door de betrokken school omdat ze de school de kans geven om enerzijds hun strategisch beleid te versterken en anderzijds in te spelen op de individuele noden van leerkrachten. Uiteraard zijn deze praktijken niet zomaar als doeltreffend of efficiënt over te nemen door andere scholen. De context van de betrokken school moet eveneens in rekening worden gebracht. Daarom zijn als bijlage schoolpaspoorten terug te vinden die voorzien zijn van meer uitleg omtrent de schoolcontext. De beschreven praktijken zijn dus louter als inspiratie bedoeld voor onderwijsactoren die bewust willen nadenken over het vormgeven van personeelsbeleid in onderwijs. Voor de onderzoeksachtergrond bij dit inspiratierapport verwijzen we graag naar het onderzoeksrapport ‘Strategisch personeelsbeleid in Vlaamse scholen. Een exploratieve studie.’ waarop dit inspiratierapport is gestoeld.

In dit rapport worden volgende personeelspraktijken belicht: (1) rekrutering en selectie, (2) opdrachttoewijzing, (3) leerkrachtevaluatie, (4) professionele ontwikkeling en (5) waardering en beloning. De keuze voor deze vijf personeelspraktijken is gebaseerd op een eerder verschenen reviewstudie rond personeelsbeleid binnen onderwijs.

Goed nieuws!
Dit rapport valt binnenkort als brochure te bestellen. Meer informatie volgt binnenkort.

Geschreven op

september 2019

Auteur

OL2.3

Referentie

2019.OL2.3/1

Download