Syntheserapport: gelijke onderwijskansenbeleid in het basisonderwijs

Samenvatting

Dit document is een synthesedocument bij de rapporten:

1) Hoe basisscholen werken aan gelijke onderwijskansen na het nieuwe omkaderingssysteem (2012). Een kwalitatieve studie naar het aanwendingsbeleid- en praktijk van Vlaamse basisscholen.

2) Gelijke onderwijskansenbeleid in basisonderwijs en secundair onderwijs. Verkenning van het beleid en de aanwending van lestijden/uren.

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL3.1

Referentie

2020.OL3.1/2

Download