Taalstimulerende maatregelen in de praktijk: Case-studies naar talenbeleid in secundaire scholen

Samenvatting

Dit rapport brengt verslag uit van een meervoudige case study naar het talenbeleid van secundaire scholen. De Vlaamse overheid vraagt scholen sinds 2007 expliciet om een talenbeleid uit te werken en te implementeren om zo de (taal)ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Er is echter weinig onderzoek beschikbaar dat nagaat hoe de implementatie ervan in scholen verloopt. Aan de hand van focusgroepgesprekken met talenbeleidsleden, leerkrachten en leerlingen uit zes scholen tijdens het schooljaar 2018-2019, streefden we drie onderzoeksdoelstellingen na:

1) Een beschrijving te geven van de taalstimulerende praktijken binnen talenbeleid in
secundaire scholen;
2) Na te gaan welke factoren een invloed hebben op de implementatie van een talenbeleid in secundaire scholen;
3) Na te gaan of secundaire scholen die in vergelijking met andere scholen beter in staat zijn leerlingprestaties voor lezen positief te bevorderen, zich onderscheiden door middel van hun talenbeleid.

Met dit onderzoek trachten we wetenschappelijk onderbouwde inzichten aan te leveren die schoolteams kunnen helpen met de implementatie van hun talenbeleid enerzijds, en die toekomstige onderwijsbeleidskeuzes kunnen informeren anderzijds.

Geschreven op

februari 2020

Auteur

OL1.5

Referentie

2020.OL1.5/2

Download