Taalstimulerende maatregelen in de praktijk. Kwantitatief onderzoek naar talenbeleid in lagere scholen

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport worden de resultaten beschreven van het kwantitatieve onderzoek dat tijdens het schooljaar 2016-2017 werd uitgevoerd in een steekproef van 30 Vlaamse lagere scholen. Aanvullend op dit kwantitatieve luik werd ook een kwalitatief onderzoek gevoerd in enkele lagere scholen. Bovendien voerden we ook onderzoek naar het talenbeleid in het secundair onderwijs. We verwijzen naar het syntheserapport dat de vier deelrapporten bundelt voor een overkoepelende beleidssamenvatting (Vanbuel, Vandommele & Van den Branden, 2020a; 2020b).

Geschreven op

oktober 2018

Auteur

OL1.5

Referentie

2018.OL1.5/2

Download