Taalvaardigheid screenen aan de start. De implementatie en implicaties van een verplichte low-stakes taalscreening in lagere en secundaire scholen

Samenvatting

Deze publicatie brengt verslag uit van een onderzoek naar de implementatie van de verplichte taalscreening in Vlaamse lagere en secundaire scholen dat liep binnen het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO). Het project werd uitgevoerd door medewerkers van het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

Met de publicatie willen we onze inzichten delen met alle partners uit het Vlaamse onderwijsveld die betrokken zijn bij de implementatie van de verplichte taalscreening. De volgende doelstellingen stonden centraal:

1) Inzicht verwerven in de taalscreeningspraktijk van scholen;
2) nagaan welke factoren de implementatie van die praktijk beïnvloeden.

Dit rapport biedt een overzicht van het theoretisch kader, de onderzoeksopzet en de resultaten. Het bevat ook concrete aanbevelingen voor toekomstig onderwijsbeleid en –praktijk. Deze publicatie is een synthese van vier uitgebreidere deelrapporten.

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL1.5

Referentie

2020.OL1.5/4

Download