Teamteaching: beweegredenen, randvoorwaarden en implicaties voor leerlingen, leraren en hun school. Onderzoeksrapport meervoudige gevalsstudie naar teamteaching in het Vlaamse basisonderwijs.

Samenvatting

Dit rapport bundelt de onderzoeksresultaten van een meervoudige gevalstudie (zes cases) over teamteaching in het Vlaamse basisonderwijs, dat deel uitmaakt van het SONO-onderzoek naar teamteaching dat werd uitgevoerd door onderzoekers van de Arteveldehogeschool van juli 2016 tot en met augustus 2018.
Voor elke case (verticale analyse) worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1. Wat zijn beweegredenen en randvoorwaarden op leerling-, leraar- en schoolniveau die in acht genomen worden om teamteaching in te zetten in Vlaamse basisscholen?
2. Wat zijn implicaties van teamteaching, in termen van
a. Individuele leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen
b. De professionalisering van leraren in het licht van het professioneel continuüm en
c. Schoolontwikkeling of veranderingsmanagement?
3. Onder welke gesitueerde beweegredenen en randvoorwaarden leveren diverse teamteachings-verschijningsvormen (on-) gunstig gepercipieerde implicaties op voor leerlingen, leraren en de school als organisatie?
Om de onderzoeksvragen nog sterker te kunnen beantwoorden, worden de resultaten van de zes cases van de meervoudige gevalsstudie ook horizontaal geanalyseerd en vergelijkend geïnterpreteerd. Zo wordt duidelijk welke ervaringen over scholen heen sterk gelijk dan wel sterk verschillend van elkaar waren.
Tot slot worden er op basis van dit onderzoek aanbevelingen geformuleerd voor overheid, lokaal schoolbeleid en leraren.

Geschreven op

januari 2019

Auteur

OL 2.2

Referentie

SONO2018/OL2.2/1

Download