The effect of additional resources for schools with disadvantaged students: Evidence from a conditional efficiency model

Samenvatting

Sinds 2002 werd in Vlaanderen het Gelijke Onderwijskansen (GOK)-programma geïmplementeerd. Dit GOK-programma voorziet bijkomende lestijden (in het basisonderwijs1) of uren-leraar (in het secundair onderwijs) voor scholen met een minimum aandeel leerlingen uit kansengroepen. Deze GOK-uren worden in principe toegekend in cycli van 3 jaar en dienen ingezet te worden op een vooraf bepaald thema.
In dit rapport wordt nagegaan in welke mate scholen in staat zijn om de bijkomende GOK-middelen die ze ontvangen op een efficiënte manier om te zetten in output. De basis van deze analyse is de onderwijsproductiefunctie die beschrijft hoe scholen inputs die ze ontvangen (bv. het urenpakket (inclusief GOK-uren) en de werkingsmiddelen) omzetten in outputs (bv. leerlingen die een A-attest ontvangen of leerlingen die doorstromen naar het hoger onderwijs). Gelet op de aanzienlijke publieke middelen die geïnvesteerd worden in onderwijs is het belangrijk om ernaar te streven dat deze middelen zo efficiënt mogelijk aangewend worden om gewenste output te genereren.

Geschreven op

februari 2019

Auteur

OL3.1

Referentie

SONO/2018/OL3.1/1

Download