The Impact of Additional Funds for Schools with Disadvantaged Pupils

Samenvatting

Het voorzien van gelijke onderwijskansen voor elke leerling is een van de prioriteiten in de meeste onderwijssystemen. Leerlingen uit kansarme milieus ondervinden vaak nadelen omwille van een culturele, financiële of sociale achterstand. Door middel van bijkomende financieringsmiddelen en specifieke doelstellingen poogt men ook in de Vlaamse Gemeenschap de impact van de socio-economische achterstand te verkleinen. Het Gelijke Onderwijskansen (GOK)-programma voorziet sinds 2002 bijkomende uren-leraar voor scholen met een minimum aandeel aan kansarme leerlingen. Deze uren kunnen ingezet worden volgens een van de zes daarvoor voorziene thema’s, die elk op een eigen manier de ongelijke kansen proberen te bestrijden. In dit rapport onderzoeken we het oorzakelijke effect van deze bijkomende middelen op problematische afwezigheid, schoolse vertraging en verdere studies van leerlingen in scholen die deze middelen ontvangen. Om dit effect te meten maken we gebruik van bestaande administratieve databanken (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) betreffende het secundair onderwijs.

Geschreven op

december 2017

Auteur

OL3.1

Referentie

SONO/2017.OL3.1/3

Download