Trends in onderwijsongelijkheden op lange termijn in Vlaanderen. Vroegtijdig schoolverlaten, toegang tot het hoger onderwijs en arbeidsinkomen op 25 jaar

Samenvatting

Dit rapport maakt deel uit van de onderzoekslijn ‘Gelijke onderwijskansenbeleid: verklarende inzichten’ uit het meerjarenprogramma van SONO 2016-2020. In deze onderzoekslijn spitsen we de aandacht op het GOK-/SES-ondersteuningsbeleid, d.i. de extra omkadering en werkingsmiddelen die aan basis- en secundaire scholen worden toegekend in functie van leerlingenkenmerken die voornamelijk verwijzen naar de socio-economische achtergrond (SES) en etnische herkomst/thuistaal. Dit beleid werd in 2002 gelanceerd en nadien door verschillende decreten, besluiten en omzendbrieven versterkt.

In deze onderzoekslijn zijn verschillende, complementaire invalshoeken gekozen om de problematiek te benaderen. Vooreerst wordt nagegaan hoe de sociale en etnische ongelijkheden in het Vlaamse onderwijs geëvolueerd zijn sinds 2002. In dit rapport gaat de aandacht naar de langetermijneffecten, met name (de convergentie in) het behalen van een kwalificatie van het hoger secundair onderwijs, de doorstroming naar het hoger onderwijs en het inkomen op 25-jarige leeftijd.

Geschreven op

augustus 2020

Auteur

OL1.3

Referentie

2020.OL.1.3/1

Download