Verdiepende analyse van de rol van onderwijsprestaties en achtergrondkenmerken voor keuzeverschillen in de overgang van de tweede naar de derde graad

Samenvatting

In dit SONO-onderzoeksrapport diepen we verder uit hoe achtergrondkenmerken in combinatie met studieprestaties de onderwijskeuzes beïnvloeden van leerlingen in de
overgang van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs. Het gaat ons hier niet louter om de onafhankelijke effecten (die reeds in de voorgaande rapporten aan bod kwamen), maar specifiek om de manier waarop er sprake kan zijn van zogenaamde interactie-effecten. In de onderzoeksliteratuur is bijvoorbeeld immers al gebleken dat studieresultaten mogelijk een ander effect hebben op studiekeuzes naargelang SES (cf. resultaten van Holm, Hjorth-Trolle & Jæger 2019 en Bernardi & Cebolla-Boado 2014).

Daarom onderzoeken we in dit rapport vanuit twee complementaire invalshoeken op welke wijze de achtergrondkenmerken van leerlingen verschillende effecten kunnen hebben op hun studiekeuze. Als eerste focussen we op hoe leerlingen omgaan met hun studieresultaten. Daarbij analyseren we of het effect van de studieprestaties mogelijk verschilt (sterker is, minder sterk) voor bepaalde groepen leerlingen (naar SES, migratie-achtergrond, en geslacht). Ten tweede bekijken we verschillen in studiekeuzes vanuit specifieke studierichtingen, die verschillen in  2 onder meer gemiddelde studieprestaties en prestige, en analyseren we of de effecten van achtergrondkenmerken mogelijk verschillen naargelang de studierichting.

Geschreven op

juli 2020

Auteur

OL1.1

Referentie

2020.OL1.1/13

Download